Exchange rates: 1 USD = 4.4 PLN; 1 EUR = 4.69 PLN [more...]
Language: polski english

* Standard profile

 


*This company has only Standard profile.
Learn more about Trusted Partner and Eurocompany

Wodny Świat mgr inż. Andrzej Korcz

[Poland]Profesjonalne zmiękczacze wody

Nowoczesne i profesjonalne stacje zmiękczania wody Stężenie rozpuszczonych w wodzie związków wapnia i magnezu (najczęściej węglanów, ale również siarczanów i chlorków) w bezpośredni sposób wpływa na ogólną twardość wody, która prawie w całym kraju jest niestety zbyt wysoka; dowodem na to z życia codziennego jest wszędzie występujący proces powstawania osadów. Występowanie twardej wody niesie za sobą wiele negatywnych skutków, począwszy między innymi od zwiększonego[...]

Details...


[Poland]Przydomowa Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków

PRZYDOMOWA BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW BioEkocent 3300 PRO Technologia BioEkocent 3300PRO wykorzystuje naturalne procesy biologiczne zachodzące trzy etapowo w układzie oczyszczalni ścieków. Każdy etap realizowany jest w oddzielnych komorach gdzie w następujących naprzemiennie po sobie etapach tlenowych i beztlenowych ściek zostaje całkowicie oczyszczony. Pierwszy etap to wstępne mechaniczno – biologiczne oczyszczanie w osadniku wstępnym, który zachodzi przy udziale bakterii[...]

Details...


[Poland]Profesjonalne odżelazianie i odmanganianie wody

ODŻELAZIANIE Odżelazianie polega na zamianie występujących w wodzie związków żelaza w postaci rozpuszczonej, w związki nierozpuszczalne, które są zatrzymywane na złożu filtracyjnym. Warunkiem koniecznym, aby to osiągnąć jest napowietrzanie wody. W wyniku napowietrzania usuwany jest z wody wolny dwutlenek węgla, dzięki czemu podwyższa się odczyn tej wody. W urządzeniu TAP 960 odbywa się to za sprawą bezolejowej sprężarki, która uruchamiana jest w trakcie poboru wody. Sole[...]

Details...